ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Alle teksten en illustratiemateriaal op de Erfgoedgilde.be website zijn, tenzij anders vermeld en/of aangegeven, het eigen werk van de opgegeven medewerkers, die hiervan dus de copyrighthouders zijn.
Uitzonderlijk worden op de site soms teksten en/of beelden aangewend, waarvan de oorspronkelijke auteur ons onbekend is of waarvan deze niet (meer) te achterhalen is/was.
Deze illustraties worden op eenvoudig verzoek van de rechtmatige copyrighthouders op de Erfgoedgilde.be website aangepast of, indien gewenst, volledig verwijderd.
Erfgoedgilde.be benadrukt dat de website door woord en beeld het erfgoed van de 20ste eeuw, hoofdzakelijk via re-enactment, wil belichten zonder daarbij politieke of ideologische standpunten in te nemen, noch tekstueel, noch door het gebruik van illustraties of symbolen.

Het ErfgoedGilde-team.
ErfgoedGilde Disclaimer