ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
BIJEENKOMST OKTOBER WIEKEVORST

Zaterdag 15/10/2022 was er weer een samenkomst van Erfgoedgilde in Wiekevorst.
Albert, Willy, Leo, Walter, Jean-Marie en Dirk tekenden voor aanwezig.
Door de beperkte groep werd besloten om aan de toog plaats te nemen om het voor Albert gemakkelijker te maken.
De voorbije en komende activiteiten werden besproken en er werden verbeteringen en opmerkingen gedeeld.
Leo had Rijkswacht vesten meegebracht en die werden gepast. Enkele leden hebben hun gading gevonden.
Kleine groep maar zeer gezellig!

(Tekst: Willy Van den Bulck - Foto's: Walter & Willy Van den Bulck)

Klik op de foto hieronder voor de beelden van Walter & Willy maakten.