ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
20190721 POLTIEDORP POELAERTPLEIN BRUSSEL

Onze Erfgoedgilde kreeg de eer en het genoegen om ook dit jaar uitgenodigd te worden om aanwezig te zijn in het Politiedorp nav onze Nationale Feestdag. Op verzoek waren we aanwezig in uniformen van Rijkswachters en Veldwachters anno 1944. Dit in het kader van 75 jaar bevrijding van ons land.
Met vlag en wimpel reden we al vroeg naar Brussel. Een stad reeds vol leven met de voorbereiding van de feestelijkheden. Elk jaar is dit een beeld dat rillingen geeft, mede door het feit dat je effectief deelneemt aan het Nationale Feestdag-gebeuren.
Vlug omgekleed, van een lekker ontbijt genoten en vervolgens de orders van de dag overlopen.
We zijn voornamelijk in 2 groepen in het gebeuren beland.
De hele wereld was weer aanwezig en we staan ermee op de foto.
Het respect voor het uniform van de oorlogsjaren liet zich duidelijk blijken.
Dirk, die beroepshalve ook aanwezig was, gaf met zijn manschappen de ganse dag demonstraties van interventies en we konden elkaar de ganse dag ontmoeten.
De politie had al haar diensten uitgerold over het plein en men kwam ogen tekort om dit alles te aanschouwen.
Ook de bezoekers waren weer zeer talrijk aanwezig mede door het prachtige weer.
De dag ging snel voorbij en op het einde, als kers op de taart, kwamen de hoogwaardigheidsbekleders ons begroeten en bedanken.
Weer een dag om in te kaderen op een mooie ereplaats.
Bij leven en welzijn tot volgend jaar.

(Artikel : Urbain Luytens - Foto's : diverse fotografen - Filmfragment : Facebookpagina Federale Politie)

Klik op de eerste foto hieronder en bekijk enkele beelden, klik op de tweede foto voor een filmfragment uitgaande van de Federale Politie.