ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
20190908 MIJN-HAPPENING BERINGEN

In dit kader van 30 jaar sluiting van de mijn heeft Beringen een aantal thema’s hierrond opgestart. In de mijngebouwen was er een heel mooie foto-tentoonstelling te bezichtigen naar aanleiding van de schermutselingen die zich bij de mijnsluitingen hadden voorgedaan.
Onze taak was om zowel binnen als buiten een kleine tentoonstelling over de ordehandhaving op poten te zetten. Wij kregen het lokaal ter beschikking waar de mijnwerkers binnenkwamen via de sociale loketten waar de lonen twee maal per maand cash werden uitbetaald.
Vandaar ging de tocht van de kompels naar de lift die hen naar de donkere schachten bracht waar zij “het zwarte goud” gingen delven.
We hadden een voormalige commissaris van de lokale politie uitgenodigd die de sluiting had begeleid. Hij vertelde zijn wedervaren aan de zeer talrijk opgekomen bezoekers. Deze man is momenteel 88 jaar jong en nog zeer scherp en helder van geest. Hij vertelde anekdotes vanuit zijn persoonlijke ervaring waardoor zijn unieke verhalen erg in de smaak vielen van het publiek.
Nooit eerder hadden wij zo’n grote toestroom van mensen gezien, jong en oud waren aanwezig en elkeen had wel ergens een link met de mijnen.
Onze grote zaal zat met momenten propvol met bezoekers.
We speelden een scene na waarbij enkele kompels ons als ordehandhavers kwamen bedreigen. De dag vloog voorbij  en we zijn weer een zeer mooie herinnering rijker. Dank aan onze “rijkswachters van dienst” voor de succesvolle uitvoering van hun nieuwe taak als gids. Wij zijn enorm blij dat we een steentje konden bijdragen om dit erfgoed mede in ere te houden.
Dank aan de bezoekers van onze stand voor hun steunbetuigingen en hun interesse.
Dank aan Adriaan Leyssens de voormalige commissaris ten tijde van de sluiting voor zijn medewerking en zijn kennis ter zake.
Dank aan het Mijn-museum voor het warme ontvangst en voor de uitmuntende samenwerking.
Dank aan het PLOT Genk, het opleidingscentrum gespecialiseerd in het domein van de integrale veiligheid, voor het uitlenen van hun Spaanse ruiters.
Dank aan de luchtmachtbasis Kleine Brogel en vooral aan Jos Palmers van het Tiger-museum voor het schenken van een Spaanse ruiter.

(Artikel & Foto's : Urbain L)

Klik op de foto hieronder voor wat beeldmateriaal van deze mijn-happening.