ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
11 NOVEMBER HERDENKING WIEKEVORST

Onze Erfgoedgilde had de eer en het genoegen aanwezig te mogen zijn op de 11 november herdenking  in Wiekevorst.
Het thema voor de dag van de Wapenstilstand betrof : “ Nooit meer oorlog”.
Op de tonen van de fanfare trokken we met de oud-strijders en hun vlaggen naar de kerk. De misviering stond in het teken van herdenking en bezinning.
Erfgoedgilde-lid Bert, inwoner van Wiekevorst, bracht de namen en de verdiensten van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen onder de aandacht.
Daarna ging het richting kerkhof waar de lokale notabelen tal van toespraken hielden. Nadien volgde een bloemenhulde aan de oud-strijders, voor onze Erfgoedgilde op passende wijze verzorgd door Leo.
We waren juist op tijd in de zaal voor de receptie wanneer buiten de donkere wolken zich samentrokken en de natuur door middel van een flinke regenbui zijn afkeer toonde van dit zinloos deel van de geschiedenis. In een oorlog zijn geen winnaars, enkel verliezers !

(Tekst : Urbain Luytens - Foto's : Erfgoedgilde)

Klik op de foto hieronder voor enkele beelden van deze herdenking.