ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
20191003 HERDENKING SLAG BIJ EDEMOLEN

Zoals voorgaande jaren waren leden van de Erfgoedgilde met ondersteuning van een viertal collega's reanactors aanwezig op deze jaarlijkse herdenking.
Verder ook de vaandeldrager van de verbroedering van het 5de Linieregiment.
De herdenking verliep als volgt:
een bezoek aan het erfgoedmuseum van de gemeente met bijzondere aandacht voor het gevecht aan de Edemolen, met ondersteuning van het War Heritage Museum, het vroegere Legermuseum te Brussel
bloemenneerleggíng aan het monument voor de gesneuvelden van de gemeente Nazareth met verwelkoming door de heer Bourdoux
De plechtigheid wordt verdergezet aan het monument op de plaats waar het gevecht plaatsgreep: de wijk Edemolen
We werden er verwelkomd door de burgemeester, de moderator van de plechtigheid en de heer Bourdoux.
Waren aanwezig Generaal op rust Fransen van de Rijkswacht , Kolonel op rust Rondelez van de Rijkswacht, de Commissaris-Generaal van de Federale politie en zijn collega's en verder verbroederingen van oud-rijkswachters en talrijke geďnteresseerden.
Na een woordje ter inleiding volgde de naamafroeping van de gesneuvelde rijkswachters en een gedachtenis voor de gesneuvelde vrijwilligers-infanteristen van het 5de Linieregiment.
De plechtigheid werd muzikaal ondersteund door een politieharmonie en trompetters van de Federale politie te Brussel.
Nadien volgde de bloemenhulde door de gemeente Nazareth en verbroederingen van oud-rijkswachters en vaderlandslievende verenigingen.
De plechtigheid werd afgesloten met het spelen van de Last Post en het Nationaal Volkslied.
Ter afsluiting van deze herdenkingsnamiddag was er de zeer verzorgde eucharistieviering in de parochiekerk van Nazareth.
Dan nog de obligate receptie in het gemeentehuis.
Zo hadden wij als Erfgoedgilde ons aandeel in deze geslaagde herdenking.

Met dank aan Jan voor de extra beeldreportage die we aan dit artikel mochten toevoegen.

(Artikel : Paul Oyen - Foto's : Louise Billiau en Jan Vanderschueren) 

Klik op de foto hieronder voor enkele beelden van deze herdenking.