ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
CAUSERIE : HET KONINKLIJK ESCORTE

Op zaterdag 19 november 2022 vond de ledenvergadering van onze Erfgoedgilde plaats in Wiekevorst.
Paul Oyen hield er deel twee van zijn causerie over 'Het Koninklijk Escorte'. De opkomst bleef beperkt - de o zo drukke periode rond 11 november, zeker? - maar de afwezigen hadden ongelijk. Niet enkel zijn deskundige uitleg bij de zelfgemaakte foto's was heel leerrijk en boeiend,
ook de unieke filmbeelden van het optreden van het escorte t.g.v. de blijde intrede van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola in Gent waren meer dan de moeite waard.
Dank aan Paul en alle aanwezigen!

(Tekst & Foto’s: Walter Van den Bulck)

Klik op het beeld hierna en bekijk het fotoalbum van Walter.