ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
20211111 HERDENKING 11 NOVEMBER WIEKEVORST

De Wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog ging in op 11 november 1918 vanaf 11.00 uur. Momenteel worden op 11 november alle slachtoffers herdacht van zowel Wereldoorlog I en Wereldoorlog II als van alle andere oorlogen in de wereld. Dank zij de mensen van de Oudstrijders Wiekevorst was onze vereniging welkom op de 11 november herdenking in de gemeente Wiekevorst.
Een delegatie van 5 man tekende present. Onze deelnemers waren voor de gelegenheid uitgedost in politieuniformen die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werden gedragen.
Voorafgaande aan de optocht oefenden, onder de deskundige leiding van Leo, onze leden eerst nog op de sabeldrill. Vervolgens werd de stoet gevormd en trok men richting de kerk van Wiekvorst voor de eucharistieviering. Daarna ging de optocht naar het plaatselijk kerkhof. Daar werden er toespraken gehouden door Mevrouw de Schepen Kelly Van Tendeloo en medeorganisator Bert Van Den Bergh waarna er werd overgegaan tot het neerleggen van bloemenkransen.
Na de huldiging op de begraafplaats trok de optocht terug richting Gildenhuis waar het officiële gedeelte van de herdenking werd afgesloten met een receptie.
Met dank aan de Sympatisanten Oudstrijders Wiekevorst dat wij op deze herdenking mochten aanwezig zijn.

(Tekst & Beeldmateriaal : Jef Pets)

Klik op de eerste foto hieronder voor de fotoreeks, klik op de tweede foto voor een filmfragmen