ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2016
OEFENEN SABELDRILL

Zondag 13 november 2016 werd een bijkomende oefening sabeldrill gehouden.
Op de prachtige locatie, met name Fort 8 te Hoboken. Onderrichter van dienst was Leo.

Klik op de foto om de opnames te bekijken.