ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
HERDENKING GESNEUVELDE RIJKSWACHTERS TE LUIK

Op 28 december trok een zeskoppige EG-delegatie op uitnodiging van de Vereniging van Oud-Rijkswachters naar Luik voor een herdenking van oorlogsslachtoffers. De uitnodiging en afspraken kwamen tot bij ons via Urbain. Verder bestond het detachement uit Henri, Jan, Jean-Marie, Leo en Dirk.
De organisatie was licht chaotisch en we hadden weinig info over de context of het verloop van het evenement. Na een vlotte reis arriveerden we in verspreide marsorde op het punt eerste bestemming: een sympathiek volkscafé in de Luikse stadsrand, waar men...niet op de hoogte bleek van onze komst. Een diplomatisch telefoontje en koffie streken de plooien glad. Eens uitgedost als onderofficieren van de Rijkswacht uit de onfortuinlijke jaren 1940, gingen we op zoek naar de plaats van de plechtigheid. Het bleek voldoende om de aanwijsborden te volgen om op "l' enclos des fusillés" terecht te komen. Het ereperk ligt op de restanten van de wallen van de citadel, nu een ziekenhuis dat uittorent boven de Vurige Stede. Er liggen tientallen slachtoffers begraven van de bezettingsterreur.
Ter plaatse begroeten we de collega's en proberen van de alom tegenwoordige Gilles Bourdoux, zelf kind van het Luikerland, te weten te komen wat er te gebeuren staat. De eer zal bewezen worden aan de kruisen van twee onderofficieren van de Rijkswacht en een officier van de Gemeentepolitie die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebracht werden in Duitse gevangenschap. Drie van de honderden dapperen en onfortuinlijken die hun lot deelden in de strijd tegen de tirannie en de onderdrukking. We stelden ons in groepjes op bij elk graf. De trompetter bleek afwezig en de bloemen liepen even verloren, maar uiteindelijk leidde Gilles alles met de gepaste woorden in goede banen. Na de eer bewezen te hebben, werd de kleine plechtigheid afgesloten met een glas ons aangeboden door de Anciens Gendarmes in het café waar onze broeken en andere "burgerkleeding" geduldig op ons wachtten. Uiteindelijk lieten we nog de plaatselijke lekkernijen aanrukken, niet in het minst de fabuleuze "boulets de Liège" zodat het een daguitstap werd en we pas in de late namiddag terug het Kempenland bereikten.
Het was enerzijds een genoegen voor ons om samen te kunnen zijn en in de gepaste kledij deze ingetogen gebeurtenis te kunnen opluisteren. Jammer genoeg een van de weinige gelegenheden het afgelopen jaar. Anderzijds moeten zulke herdenkingen ons ook blijven aanzetten om te geloven in de beginselen van de democratische rechtsstaat en de verworvenheden van de welvaartsstaat, in tijden waarin steeds meer blinden en dwazen lijken te hunkeren naar een nieuw soort totalitarisme, gebaseerd op bekrompenheid en de meest dwaze samenzweringstheorieën. Hopelijk komt het nooit meer zover dat duizenden inwoners van ons land hun leven moeten geven voor vrijheid en mensenrechten.

In memoriam Rijkswachters:

Wachtmeester Guillaume Hocké, geboren op 03 april 1903, diende in de Brigade Elsenborn en Eynatten en na oktober 1940 in de Brigade Seraing en Luik. Op 17 juli 1941 werd hij gevangen genomen en op 28 december 1941 gefusilleerd op de citadel van Luik.

Wachtmeester Albert Paul, geboren 07 juni 1915, diende bij de Rijkswacht in Etalle. Op 17 mei 1944 werd hij aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Arlon. Vervolgens werd hij naar de citadel van Luik overgebracht en er gefusilleerd op 14 augustus 1944.

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto's : Michel Planchon - waarvoor dank!)
Klik hier voor meer informatie aangaande Hocké Guillaume
Klik hier voor meer informatie aangaande Paul Albert
Klik hier voor enkele foto's van de plechtigheid met dank aan Michel Planchon