ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2023
BIJEENKOMST ERFGOEDGILDE WIEKEVORST 17/06/2023

Op zaterdag 17/06/2023 kwamen we weer samen te Wiekevorst.
Alles stond in het teken van het overlijden van ons bestuurslid Wiske de Nijs. Een mooie foto van haar, gemaakt door Walter en afgedrukt en ingekaderd door Jef, werd samen met een kaars en een flesje Duvel, met bijbehorend glas, als aandenken op een tafel gezet. Er waren 10 leden aanwezig onder wie ons nieuw lid Marc Moors.
Het werd een gezellige namiddag met de nodige herinneringen en verhalen bij een natje en een droogje.

(Tekst : Willy Van den Bulck - Foto’s : Walter Van den Bulck)

Klik op het beeld hierna en bekijk enkele foto's van de EG juni-bijeenkomst.