ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2022
HERDENKING 11 NOVEMBER 1918 WIEKEVORST

Onder een stralende herfstzon nam EG deel aan de herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918. Deze symbolische dag wordt op vele plaatsen aangegrepen om hulde te brengen aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld en even stil te staan bij het leed dat velen ondergaan hebben en nog steeds ondergaan in diverse conflicten. De huldiging begon met een viering in de Sint Jan de Doper kerk van Wiekevorst. Diaken Gommaar van Den Berg vroeg ons medeleven met slachtoffers van oorlog, ver en dichtbij en wees er terecht op dat de vrede uit onze harten moet komen, ook in onze dagelijkse omgang. Onder begeleiding van de fanfare ging het stoetsgewijs verder naar de begraafplaats. Daar drukten de woorden van schepen Carl Verelst en van onze vriend Bert in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond ons nogmaals met de neus op de onthutsende feiten. Het is onze plicht om de gedachtenis aan het oorlogsleed van onze voorouders levendig te houden, zeker wanneer er de dag van vandaag opnieuw bommen op Europese bodem vallen. De schepen en de voorzitter van EG legden elk een bloemstukje met de nationale driekleur neer bij het gedenkteken voor de Wiekevorstse gesneuvelden. De bloemen werden aangebracht door de jeugd, een belangrijk symbool. Nadat onze rijkswachters de eer bewezen hadden op de tonen van Berts trompet, trok de stoet terug richting Gildenhuis en kon iedereen genieten van een receptie aangeboden door de gemeente en van de maaltijd van de NSB. Wij mochten vernemen dat onze bescheiden maar opvallende aanwezigheid erg gewaardeerd werd. Het geeft inderdaad een extra cachet. Wij danken Wiekevorst voor de gastvrijheid en Wiske, Willy en Leo voor hun bijdrage aan het welslagen van deze mooie dag.

(Tekst: Dirk Vanhove - Beeldmateriaal: Jef Pets )

Klik op de eerste foto voor de fotoreeks van de 11 november herdenking in Wiekevorst,klik op de tweede foto voor een filmfragment.