ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
20211007 HERDENKING EDEMOLEN

Op 7 oktober, voor de politiehervorming in ons land, hield de Rijkswacht zijn jaarlijks weerkerende ‘fasten’ . Menige eenheid organiseerde dan of het weekend ervoor of erachter, een heus banket en werd er stevig gevierd. In de territoriale eenheden, gewoonlijk georganiseerd per district en uitgaande van het syndicaat, kwamen dan de aangesloten leden bijeen in een zaal, weliswaar in burgerkledij en met de dames. Vele collega’s hebben aan die ‘fasten’ deelgenomen maar weinigen zullen geweten hebben dat de oorsprong hiervan terug gaat naar de ‘slag bij Edemolen’ uit begin eerste wereldoorlog. Daar trok op 27 augustus 1914 een peloton gendarmes de Duitse vijand tegemoet. Rijkswacht kapitein Fremault kreeg er het bevel over gendarmes, oorlogsvrijwilligers en leden van de burgerwacht (garde civique). Noch de gendarmes, noch de kerverse oorlogsvrijwilligers, noch de burgerwacht hadden voldoende ervaring om een oprukkende vijand te trotseren. Bij deze actie verloren dan ook 11 mensen het leven waaronder de kapitein Fremault zelf. Dit moedig wapenfeit is dus de basis van de Rijkswachtfasten. Op 7 oktober 2021, de dag zelf, herdachten wij hen : aan de kerk in Nazareth bij het monument voor Fremault, aan de Edemolen bij het monument van de slag gevolgd door een misviering in de kerk van Nazareth. Deze eucharistieviering werd dit jaar  voorgegaan door een nieuwe ‘padre’ of almoezenier van de politie. Zelf nog net ingetreden in de Rijkswacht bij de laatste lichting, doorliep hij een loopbaan bij de ‘nieuwe’ politie en werd daarna gewijd; een man uit het korps voor het korps ! Uiteraard was er na afloop ook een receptie in het gemeentehuis, anders was het geen ‘fasten’ geweest ! Nihil sine potum !
Met dank aan Jan Vanderschueren voor de bereidheid om zijn fotoreeks ter beschikking te stellen van onze Erfgoedgilde.

(Tekst : Leo Buts - Foto’s : Jan Vanderschueren)

Klik op de foto hieronder voor het beeldverslag van Jan.