ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2017
IN MEMORIAM ALAIN DUCHATELET 11/07/1944 - 14/12/2017

Onze Erfgoedgilde werd op 23 december 2017 verzocht om mee de uitvaart te verzekeren van een oud Rijkswachtofficier.
Het betrof hoofdcommissaris op rust en  Kolonel Alain Duchatelet, hoofd directie personeelszaken.
"Den Duch" stond bekend als een rechtlijnig en energiek overste die er was voor zijn personeel. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het statuut van het politiepersoneel. Velen hebben een mooie loopbaan mede aan zijn werk te danken.
Hij heeft vele jaren gediend in Rijkswachtuniform. Daarom hebben wij de laatste eer betuigd in de  uniformen die hij gekend heeft in de eerste jaren van zijn carrière en onze vrienden van de vzw Oud Rijkswachters in het laatste uniform van de Gendarmerie.
Op waardige wijze hebben we de erehaag in de kerk en erbuiten verzorgd.
Een pakkende en waardige dienst voor ons.
Een hartelijke bedanking vanwege de familie voor onze inzet.
Mogelijk een goede herinnering in hun moeilijke tijden.

(Tekst Dirk - foto's : met dank aan de niet nader gekende fotograaf)

Klik op de foto hieronder om het eerbetoon aan Alain Duchatelet te bekijken.