ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2024
SPLENDID 44 LEOPOLSBURG

In het weekend van 4 en 5 mei 2024 waren wij aanwezig op dit prachtig evenement. Onze EG-vertegenwoordigers waren een Belgische rijkswachter en een Canadese soldaat. Helaas werd deze laatste geveld door ziekte en afgevoerd naar de infirmerie achter de frontlijn.
Gelukkig waren er nog enkele soldaten van het Derde Linie die de verbroedering met Erfgoedgilde wel zagen zitten.
Het werd een super leuk weekend.
Nieuw was dat er door de organisatie een rondleiding werd georganiseerd voor het publiek en dat er veel interesse werd getoond in ons kampement en vooral voor het uniform van de rijkswacht.
We danken de organisatie en kijken uit naar de volgende editie.

(Tekst & Foto’s: Albert Van Lierop)

Klik op de foto hierna en bekijk de beeldmontage.