ERFGOEDGILDE

Klik op Algemeen en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2024
HISTORIA MUNDI 2024 TE ZOUTLEEUW

Tijdens het laatste weekend van juni was EG weer present op Historia Mundi, het jaarlijkse grote evenement voor levende geschiedenis dat plaats vond in het Brabantse vroegere vestingstadje Zoutleeuw. Onze delegatie was door omstandigheden uitgedund maar Albert en Leo speelden het klaar om vrijdagnamiddag een hele tentenconstructie op te zetten. Zaterdagmorgen kwam er versterking van Dirk en Virginie, zodat onze politiepost te velde gedurende twee dagen toch bemand kon worden door drie leden en een gast. Zoals elk jaar was er het weerzien met oude bekenden en het kennismaken met nieuwe interessante groepen uit allerlei tijdsvakken. Onder de bezoekers herkenden we ook enkele gekostumeerde leden: Paul en Stan en Henri en Marc. We hadden een uitstekende plaats vlak bij de diensttoegang, onder een grote boom en op het iets hoger gelegen deel van het terrein, wat ons bespaarde van wateroverlast tijdens de overvloedig beregende nacht. Talrijke bezoekers hadden belangstelling voor onze opstelling en stelden vragen over wat ze zagen. De tentoongestelde hoofddeksels waren bijzonder populair bij de jongste bezoekers en tijdens onze wandelingen op het terrein werden we ontelbare keren gefotografeerd. We waren dan ook alle vier tevreden over dit wederom zeer geslaagde aangename weekend en we hopen dan ook dat er bij de volgende evenementen iets meer leden op het appel zijn. Hoe dan ook was de kwaliteit zoals meestal verzekerd!

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto’s : Willy Casteels - Albert Van Lierop - Dirk Vanhove - Leo Buts)

Klik op de foto hierna en bekijk de beelden van onze deelname aan 2024 Historia Mundi 2024.