ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
ALGEMENE VERGADERING + ETENTJE 2022

Op zaterdag 19/02/2022 hadden we met onze vereniging de Algemene Vergadering en het etentje. Er hadden 19 leden de weg naar Wiekevorst gevonden en die werden opgewacht door de ondervoorzitter en de secretaris.
Om 10.30 uur verwelkomde de ondervoorzitter de aanwezigen. Hij las de brief van de, verontschuldigde, voorzitter voor.
De financieel verantwoordelijke liet het kasboek ondertekenen door de aanwezige bestuursleden en 2 leden.
De secretaris gaf met een PPS een overzicht van onze activiteiten van 2021 en daarna een overzicht van wat we in 2022 gaan doen.
Urbain De Groof had de juiste oplossing voor de prijsvraag van de voorzitter en kreeg dan ook de beloofde fles Champagne.
Na de Algemene Vergadering bracht de traiteur het, weer heerlijke, eten en na een heildronk op de Koning ging iedereen aan tafel.
Een zeer geslaagde dag werd afgesloten met dank aan Annie, Albert en Martje voor de catering en de foto’s.

(Tekst : Willy Van den Bulck - Foto’s : Marthe Dequinze)

Klik op de groepsfoto hierna en bekijk de foto's van het evenement.