ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2024
ALGEMENE VERGADERING - 24/02/2024

Op zaterdag 24 februari vond in Wiekevorst onze jaarlijkse algemene vergadering plaats. Voor de tiende keer gaven de meeste leden acte de présence voor de formaliteiten en een gezellig samenzijn. Een feestmaaltijd was dit jaar niet voorzien want die willen we voorbehouden voor de viering van ons tienjarig bestaan. Traditioneel waren er een twintigtal aanwezigen. Na een korte toespraak van de voorzitter volgden het financiële verslag en de stemming voor het aanstellen van twee stemgerechtigde leden en vijf bestuursleden. Robert en Bert beschikken voortaan over de "volle bevoegdheden" en het bestuur zal verder waargenomen worden door Albert, Annie, Dirk, Leo en Willy. Gezien er evenveel kandidaten als vacatures waren, viel niemand uit de boot. De secretaris liet de tientallen activiteiten van vorig jaar de revue passeren en blikte vooruit op een weeral goed gevulde jaarkalender. Na alle plichtplegingen bracht een rijkelijk gevuld hapjesbuffet iedereen op krachten, met dank aan Annie en Albert en de kas. Iedereen leek met een goed gevoel naar huis te keren en we zijn klaar om alweer een boeiend jaar in te zetten. Zoals de voorzitter zei, is het misschien tijd om eens na te denken hoe we met onze vereniging willen evolueren . Het feit dat we regelmatig nieuwe leden aantrekken en daarmee rond ons aantal van 30 blijven is bemoedigend maar ideeën en voorstellen zijn welkom bij het bestuur.

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto’s : Jef Pets)

Klik op het beeld hierna voor het album.