ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
20211023 HERDENKING POLAR BEARS WUUSTWEZEL

In Wuustwezel vond ter gedachtenis van de gesneuvelde ‘Polar Bears’ een herdenking plaats met bijzonder veel opluistering. De herdachte feiten dateren van einde tweede wereldoorlog, gezegd de ‘bevrijdingsdagen’ toen de oprukkende geallieerde machten de Duitse vijand probeerden terug te drijven naar hun ‘heimat’. In Wuustwezel kreeg echter  49the Britse West Riding Infantry Division, alias de Polar Bears op 21 oktober 1944 hard te verduren en lieten verscheidene onder hen daar het leven evenals één burgerslachtoffer (kind). Met de pipers en Spearhead waren wij als erfgoedgilde de vertegenwoordiging van de politie/rijkswacht van toen, met name door Albert, Willy en Leo. Onze eigen Urbain was er eveneens aanwezig als vaandrig van het ‘Legion Etrangère’. Na toespraken, bloemenhulde, muziek en nationale hymnes volgde in het cultuur centrum nog een receptie waar nog nostalgisch werd nagebabbeld.
Het was een serene en goed georganiseerde herdenking met veel genodigden onder wie de nieuwe Provinciecommandant van Antwerpen en de Burgemeester van Wuustwezel. Er werd ook stil gestaan bij het overlijden van de laatste oud-strijder. Verschillende vaderlandslievende verenigingen waren aanwezig al dan niet met vaandel. De organisatoren waren tevreden over onze deelname en we werden uitgenodigd om bij de herdenking van volgend jaar opnieuw aanwezig te zijn, waarvoor dank.

(Tekst : Leo Buts & Willy Van den Bulck - Foto’s : wezelopdefoto.be)

Klik op de foto hieronder voor de mooie reeks op wezelopdefoto.be waarvoor dank.