ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2022
HERDENKING AGENT JOHN COPPENS

In 2019 kwamen wij hier voor de eerste keer samen om agent John Coppens te herdenken.
John Coppens uit Mortsel was 22 jaar toen hij in de zomer van 1943 slaagde in de toelatingsproeven voor politieagent en veldwachter. Een brief kolonel Van Coppenolle, directeur van de Algemene Rijkspolitie bevestigde dit. John was toen enkele maanden getrouwd met Germaine Wittockx. Hij koos voor de Antwerpse politie en kwam bij het nieuwe elitekorps van de Mobiele Brigade terecht. Deze eenheid stond, in tegenstelling tot de wijkafdelingen, in voor patrouilles en dringende tussenkomsten over het ganse grondgebied van de agglomeratie. Zij was hiervoor uitgerust met fietsen en enkele motorvoertuigen.
Door de oorlogsomstandigheden tierde de criminaliteit welig. Er was gebrek aan vanalles en sommigen profiteerden van hun machtspositie. Een oorlog brengt het mooiste en het lelijkste in de mens naar boven. Een van de bendes in de stadsregio was die van Lens en Simons. Op 23 maart 1944 pleegden ze een gewapende overval op een kruidenierszaak in de Merksemsesteenweg in Deurne. De bandieten werden echter op de vlucht gedreven door de moedige winkelierster en haar man. De politie werd dadelijk verwittigd en de agenten Coppens en Thijs begaven zich met de fiets naar de plaats van het misdrijf. Onderweg bemerkten ze twee mannen die aan de beschrijving gegeven door de winkeliers voldeden. Ze sommeerden de mannen om te blijven staan, maar die openden onmiddellijk het vuur. Beide agenten werden getroffen en de bandieten sloegen uiteraard op de vlucht. Agent Thijs stierf ter plaatse en agent Coppens in de tram op weg naar het ziekenhuis. De dringende medische hulpverlening zoals we ze nu kennen, bestond nog niet. John Coppens was vader van een zoontje van enkele weken oud, Eddy.
Op 10 april vond de politie Lens in een huis in Deurne. Opnieuw schoot hij op de politie. In het vuurgevecht werden vijf politiemannen gewond en het zoontje van de bandiet gedood. Toch slaagde Lens er nog in om te ontsnappen maar hij kwam letterlijk in een straatje zonder einde terecht en werd daar neergeschoten. Hij overleed kort nadien in het nabijgelegen politiebureau. Ook een agent en een officier van de Antwerpse politie overleefden de schietpartij niet.
78 jaar geleden viel agent John Coppens samen met zijn dienstmakker als slachtoffer van zijn plicht. Hij deed zijn werk, was wellicht op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en moest een jong gezin ontredderd achterlaten. Laten we hem gedenken als de jonge man die het hoogste offer bracht voor de veiligheid van zijn medeburgers.

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto’s : Eddy Coppens)

Klik op de foto hieronder en bekijk de beeldreportage van Eddy.
Klik
hier voor een filmfragment.