ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2018
PAARDENPROCESSIE HAKENDOVER 02/04/2018

Hakendover staat bekend als bedevaartsoord. De eeuwenoude Paardenprocessie trekt er jaarlijks op paasmaandag door de straten.
Na de hoogmis van 10.00 uur begeleiden een paar honderd ruiters en bedevaarders het beeld van de Goddelijke Zaligmaker naar de Tiense Berg, een akker gelegen buiten de dorpskom. Op de Tiense Berg aangekomen, worden de grond, de bedevaarders, de paarden en ruiters gezegend. Nadien draaft de horde paarden drie maal voorbij het altaarwat  het hoogtepunt van de processie vormt. De legende wil dat de platgestampte aarde toch rijke vruchten zal leveren.
Een lid van onze Erfgoedgilde, Jan Martens, was één van de ruiters die deelnam aan het evenement. Voor de gelegenheid was hij uitgedost in Rijkswacht uniform. Hierna een foto waarop Jan te zien is.
De foto werd overgenomen van Het Laatste Nieuws met copyright van fotograaf Bollen.

(Tekst : Jef - Foto : Het Laatste Nieuws ("c" Bollen)