ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
HERDENKING AGENT JOHN COPPENS OVERLEDEN IN BEVOLEN DIENST

Op 23 maart 1944 werd de vader van Eddy, lid van onze Erfgoedgilde, neergeschoten in bevolen dienst. Eddy is in het bezit van het uniform van zijn vader John. De rode stip onder de linkerborstzak van de vest duidt de plaats aan waar John Coppens werd geraakt door een kogel van de daders van een hold-up op een kruidenierszaak.
75 jaar na dato werd op 23 maart 2019 binnen de Erfgoedgilde-kring een herdenking gehouden als eerbetoon aan John Coppens en zijn collega Thijs Constant die beiden het leven verloren bij de interventie.

Hierna kan u de toespraak terugvinden die onze Voorzitter had voorbereid ter gelegenheid van dit eerbetoon aan de gevallen politieagent, vader van Eddy die toen enkele weken oud was en zijn papa nooit heeft gekend :

« 2019 is alweer een jaar van herdenkingen. Van grote historische gebeurtenissen zoals het formele einde van de Groote Oorlog in 1919 en de daarop volgende mislukking van de Volkerenbond, die talrijke gewapende conflicten binnen en buiten Europa niet wist te voorkomen. Zoals de bevrijding van de tweede Duitse bezetting in 1944. In dat jaar van militaire en politieke aardverschuivingen speelden zich ook talrijke menselijke drama’s af in onze eigen omgeving.
John Coppens uit Mortsel was 22 jaar toen hij in de zomer van 1943 slaagde in de toelatingsproeven voor politieagent en veldwachter. Een brief van de roemruchte kolonel Van Coppenolle, directeur van de Algemene Rijkspolitie bevestigde dit. John was toen enkele maanden getrouwd met Germaine Wittockx. Hij koos voor de Antwerpse politie en kwam bij het nieuwe elitekorps van de Mobiele Brigade terecht. Deze eenheid stond, in tegenstelling tot de wijkafdelingen, in voor patrouilles en dringende tussenkomsten over het ganse grondgebied van de agglomeratie. Zij was hiervoor uitgerust met fietsen en motorvoertuigen, de weinige die niet opgeëist waren door het Duitse leger.
Door de oorlogsomstandigheden tierde de criminaliteit welig. Er was gebrek aan vanalles en sommigen profiteerden van hun machtspositie. Een oorlog brengt het mooiste en het lelijkste in de mens naar boven. Een van de bendes in de stadsregio was die van Lens en Simons. Op 23 maart 1944 pleegden ze een gewapende overval op een kruidenierszaak in de Merksemsesteenweg in Deurne. De bandieten werden echter op de vlucht gedreven door de moedige winkelierster en haar man. De politie werd dadelijk verwittigd en de agenten Coppens en Thijs begaven zich met de fiets naar de plaats van het misdrijf. Onderweg bemerkten ze twee mannen die aan de beschrijving gegeven door de winkeliers voldeden. Ze sommeerden de mannen om te blijven staan, maar die openden onmiddellijk het vuur. Beide agenten werden getroffen en de bandieten sloegen uiteraard op de vlucht. Agent Thijs stierf ter plaatse en agent Coppens in de tram op weg naar het ziekenhuis. De dringende medische hulpverlening zoals we ze nu kennen, bestond nog niet. John Coppens was vader van een zoontje van enkele weken oud, Eddy.
Op 10 april vond de politie Lens in een huis in Deurne. Opnieuw schoot hij op de politie. In het vuurgevecht werden vijf politiemannen gewond en het zoontje van de bandiet gedood. Toch slaagde Lens er nog in om te ontsnappen maar hij kwam letterlijk in een straatje zonder einde terecht en werd daar neergeschoten. Hij overleed kort nadien in het nabijgelegen politiebureau. Ook een agent en een officier van de Antwerpse politie overleefden het niet.

Vandaag precies 75 jaar geleden viel agent John Coppens samen met zijn dienstmakker als slachtoffer van zijn plicht, zoals dat heet. Hij deed zijn werk, was wellicht op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en moest een jong gezin ontredderd achterlaten. Laten we hem gedenken als de jonge man die het hoogste offer bracht voor de veiligheid van zijn medeburgers. »

(Tekst : Dirk - Jef - Foto & Film : Eddy - Willy - Jef)

Klik op de eerste foto en de tweede foto voor een film- en fotoimpressie van de herdenking.
Klik op de derde foto en lees meer over het noodlottige wedervaren van John Coppens en Thijs Constant.