ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
HET MYSTERIE HELI-ONE

Inleiding
Mijn goede vriend Dirk, een man die interesse heeft in alles wat politie aanbelangt, breidde onlangs zijn verzameling uit met een stoffen badge Zie de afbeelding onderaan dit artikel.

Beschrijving
Het kleinood betreft een badge met het kenteken van de gemeentepolitie weliswaar van voor de politiehervorming. Tevens staat er een afbeelding van een helikopter op aangebracht met onderaan op de badge de tekst Heli-One. De afgebeelde helikopter is mogelijk een Bell Jetranger of een Eurocopter Ecureuil. Af te leiden uit de contouren van de romp op de badge gaat het om een Jetranger - ramen en twee deuren gescheiden door een stijl en luik achteraan/onderaan.

Herkomst
De hamvraag die ons beiden intrigeerde: “Waar komt deze badge vandaan en door wie werd deze gedragen of gebruikt ?”.
Ik herinnerde mij dat ik een identiek exemplaar ooit was tegengekomen in het voormalige politiemuseum in Wommelgem.
Zo startte onze zoektocht naar de herkomst van de badge en begonnen we met het bevragen van alle kanalen, instanties, websites en individuele personen die er mogelijk iets van zouden kunnen afweten.

Opzoekingen en bevragingen
Op internet vonden we een afbeelding van de desbetreffende badge met daaronder de vermelding Municipal Police Brussel. Bijkomende bevraging leverde echter geen sluitend resultaat op.
Ook meerdere politie-instanties werden aangeschreven waarbij we te weten kwamen dat een vorige hoofdcommissaris bij de Antwerpse politie het idee opperde dat een eigen helikopter een goede ondersteuning zou kunnen zijn… maar na een kosten-baten analyse werd deze droom voor goed opgeborgen. Ons contact, met bijna 40 jaar dienst op de teller bij de Antwerpse politie, kon deze badge niet herkennen zelfs ook niet als mogelijk prototype.
Van een ander contact vernamen we dat hij ook in het bezit was van deze badge en één van de verklaringen die hij kreeg was dat Heli-One een privé-onderneming was die een helikopter ter beschikking stelde van de Brusselse gemeentepolitie.
(Mogelijk handelt het hier om de firma Publi Ciel of Publi Air die effectief met Jetrangers vlogen en op Grimbergen waren gevestigd - met dank aan Daniel Brackx van Belgian Wings voor deze kanttekening)
De man kreeg hier echter nooit bevestiging van. Hij voegde er tot slot nog aan toe: “ de patch bestaat, velen hebben ze... maar de herkomst ervan blijft een mysterie”.

Stand van zaken
Tot nog toe hebben we nog steeds geen relevante informatie over de herkomst of het gebruik. Aan de hand van de verkregen informatie en de talrijke antwoorden kunnen we concluderen dat er drie denkpistes mogelijk zijn:

Denkpiste 1
Een (Brusselse?) politiedienst had de intentie om een eenheid op te richten naar analogie met de luchtsteun van de vroegere rijkswacht en heeft de badges laten maken om het initiatief kracht bij te zetten.

Denkpiste 2
Misschien werden er door een gemeentelijke politiedienst ooit occasioneel helikopters gehuurd om er opdrachten van uiteenlopende aard mee uit te voeren. Iemand van die vroegere gemeentepolitie fungeerde hierbij mogelijk als "opstapper” avant la lettre en heeft op eigen houtje een reeks kentekens laten maken die hij al dan niet op een (zelf aangekochte) vliegoverall aanbracht.
(een opstapper = een opgeleid iemand die door de crew van de luchtsteun aan boord wordt genomen omwille van zijn/haar kennis van het terrein en de plaatsgesteldheid van zijn/haar politiezone met als doel om vanuit de lucht instructies door te geven aan de ploegen op het terrein)

Denkpiste 3
Het was misschien een initiatief van een helikopterbedrijf dat zijn diensten probeerde aan te bieden bij de gemeentepolitie en de badges liet maken als promotiemateriaal om potentiële klanten over de streep te trekken.

Bevindingen
Een feit is zeker dat geen enkele gemeentelijke politie (landelijk of stedelijk) ooit een eigen helikopter heeft gehad of gefinancierd.
Het logo op de badge is zonder twijfel afkomstig van de Belgische gemeentepolitie (van voor de politiehervorming).
Het betreft geen officiële badge zoals we die herkennen bij de luchtsteun van de vroegere rijkswacht en bij de huidige Federale politie.
Het type helikopter, de Bell Jetranger, heeft nooit bij de rijkswacht gevlogen en heeft ook maar één motor wat restricties met zich meebrengt om boven stedelijk gebied te mogen vliegen.

Eindconclusie
Het mysterie blijft!

Dankwoord
Langs deze weg wensen Dirk en ik iedereen van harte te bedanken voor jullie spontane, enthousiaste en bereidwillige medewerking.

Alle relevante inlichtingen die zouden kunnen leiden naar de herkomst van deze badge zijn uiteraard nog steeds van harte welkom.
Wordt (hopelijk) vervolgd!

(Tekst : Jef Pets - Foto : Dirk Vanhove)

Zie de foto van de desbetreffende badge hieronder.