ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2024
EERSTE VERGADERING NIEUW BESTUUR

Op zaterdag 16 maart 2024 vond in Lille de eerste vergadering plaats van het nieuwe bestuur van Erfgoedgilde. Zoals de statuten voorschrijven, wordt dit elke vijf jaar vernieuwd. De algemene vergadering van enkele weken geleden bevestigde alle kandidaat-bestuursleden. Leo vervoegt ons en zal zich vooral bezig houden met de praktische organisatie van onze deelname aan evenementen. Annie zet haar gewaardeerde inspanningen op logistiek vlak verder. Albert blijft onze geldbeurs nauwlettend beheren. Willy verzorgt nog steeds de administratie en Dirk zit de vergaderingen voor en verzorgt contacten met overheden en andere partners. Achter de schermen van dit bestuur blijft ook Jef actief om ons op digitaal vlak een levend aanzien te geven. Deze eerste vergadering werd geopend door erebestuurslid Eddy en na de taakverdeling werd er meteen van wal gestoken met het voorbereiden van de talrijke voorjaarsevenementen. Dit hield ons meer dan drie uren bezig. Het bestuur dankt alle leden voor hun vertrouwen, de voormalige bestuursleden voor hun inbreng en zet zich uiteraard in voor het welzijn van onze vereniging.
Op de foto hierna Eddy Coppens, ere-bestuurslid, die de vergadering voor geopend verklaart.

(Tekst & Foto : Dirk Vanhove)