ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2019
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ERFGOEDGILDE

Op 25/05/2019 kwamen de leden van Erfgoedgilde weer samen te Wiekevorst. Eerst werd er een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden om 2 nieuwe werkende leden te verkiezen.
De 2 kandidaten Hilde Maes en Henri Martens werden unaniem verkozen.
Daarna deed Paul Oyen een voordracht over zijn aanwezigheid bij de Rijkswacht. Aan de hand van foto's deed Paul, in zijn gekende geestdriftige stijl, een relaas over deze tijd. Het was zeer interessant en we hebben weer wat bij geleerd. Daarna werd er bij een natje nog verder nagepraat.

(Tekst & Foto's : Willy)

Hieronder een paar foto's.