ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2023
KASTEELFEESTEN D’URSEL HINGENE 11/06/2023

Hiervoor was onze vereniging uitgenodigd om hier in dit gebeuren een bepalende rol te spelen. In het verleden hadden we al ervaring opgedaan in de dierentuin in Antwerpen met La Belle Epoque.
Na een grondige voorbereiding waren we met een aantal leden klaar voor deze drukke dag. Een vroege aankomst was gepland omdat een aantal zaken nog moesten bekeken worden om in samenspraak tot een oplossing te komen voor het vlotte verloop van de dag.
Imposant was hetgeen we te zien kregen, een prachtig kasteel met slotgracht en tuinen en een imposante oprijlaan. Een carrousel, zweefmolen, soldatenkamp, veldkeuken, ambulance, ezelritjes, vliegend tapijt, accordeonist, silhouetknipster, onheilsprofeten en wonderpillen, steltloper, historische markt, fietsers en ordehandhavers. Hiermede bedoelde men de Marechaussee (Nederlandse politie) 1é Regiment Karabiniers en Rijkswacht en Politie. Deze groep stond onder ons bevel voor het verloop van de goede orde van de dag.
We kregen een mooie omkleedruimte in een aparte vleugel van het gebouw waar zich ook onze keuken bevond en waar we de ganse dag konden komen drinken en eten. Na aankleding van onze wollen zomertenue gingen we op patrouille in de warme zon.
Er was al veel beweging op het terrein dat geopend was voor het publiek. Mannen en vrouwen gekleed in hun mooiste klederen van deze periode paradeerde rond over het gehele terrein. Een danstent vol muziek van het koperkwartet met dansende mensen in stijlvolle dansen bekoorde al het publiek. Een “concours d ‘élégance” met vrouwelijke en mannelijke deelnemers met de mooiste kleding wekken de nostalgie aan. De fanfare van de Karabiniers speelde in de verte en kondigde de intrede van de graaf en zijn gevolg aan.
Tijd voor ons om de imposante oprijlaan vrij te maken voor de stoet en het gevolg. Door onze afspraken met onze Nederlandse collega’s was dit in een oogwenk gebeurd en verliep dit intrede vlekkeloos.
Met de muziekkapel op kop gevolgd door auto’s met genodigden van die periode en moto’s en de steltloper met de vlag van het kasteel was de officiële gelegenheid en feit. Dit scenario herhaalde zich voor de intrede van de atleten met de vlag van hun land voor de Olympische Spelen en voor de intrede van de ambassadeurs van de deelnemende landen.
Dan was het feest in volle gang en kregen we de melding dat suffragettes (actievoerders voor vrouwelijk stemrecht) pamfletten aan het uitdelen waren en mogelijk de graaf wouden belagen ten voordele van hun doelstelling. Bij controle bleken er vele buitenlandse actievoersters aanwezig te zijn. Na overleg werden de patrouilles gevoerd in de nabijheid van de graaf en zijn gevolg.
Wat gevreesd werd gebeurde, een dame wou de graaf belagen en zich vastketenen aan hem. Door de alertheid van onze gendarmen werd dit verijdeld en de dame gearresteerd. Dit leidde dan weer tot een betoging van de vrouwen die het kasteel wouden belagen. Maar gendarmen, politie en de politie van Nederland stonden klaar en arm in arm dreven we de betoging terug.
Ook de betogers hergroepeerden zich en in grote massa en met enorme plakkaten met hun leuze op verschillende talen kwamen ze terug naar het kasteel gestormd onder het roepen van hun leuze voor stemrecht. Deze overmacht was veel te groot voor ons zodat we de gewapende Karabiniers opvorderden. Samen kregen we betogers tot stilstand voor de inrit van het kasteel en konden we hen insluiten.
De gravin die hun standpunt welgezind was en de graaf kwamen bemiddelen. De suffragettes overhandigen hun petitie en de graaf belooft hun die mee te nemen naar de Senaat. De betoging wordt ontbonden en het feest gaat door met een ritje door het park met de Stanly Steamer (stoomvoertuig) en de Metalurgique.
De uitreiking van de medailles met eresaluut door de Karabiniers sluit de spelen af. Zo nadert het einde van een mooie en niet alleen zonnige dag.
We hebben er zeer van genoten en hopen op een herhaling.

Klik hier voor een filmpje over het gebeuren.

(Artikel: Urbain Luytens - Foto’s: Martje Dequinze)

Klik op onderstaande foto voor de beeldreportage.