ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2020
20200927 BIJEENKOMST WIEKEVORST

Op zondag 27/09 kwamen we nog eens samen in Wiekevorst. Door de corona maatregelen moesten we verschillende datums schrappen. We hadden er ook voor gekozen om eerst een bestuursvergadering te houden en werden door Wiske verwend met broodjes en koffiekoeken.
Op de samenkomst daarna gaf Leo een voordracht over de blauwe uniformen in het leger. Met zijn gekende expertise heeft hij ons prima geïnformeerd met gebruik van uniformen, attributen vervat in een powerpoint-voorstelling. Er waren 11 aanwezigen die de corona maatregelen goed hebben gerespecteerd.

(Tekst en foto’s : Willy Van den Bulck)

Hieronder enkele foto's.