ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
20190823 HERDENKING SLAG VAN SNAESKERKE

105 jaar geleden meerbepaald op 25 augustus 1914 vond er een veldslag plaats ter hoogte van de Kalsijdebrug in "Snaeskerke". Wanneer Duitse Kurassiers de brug wilden oversteken ontstond er een gevecht dat verder in de geschiedenisboeken wordt beschreven als het "Gevecht van Snaeskerke".
Een aantal "Gendarmen" verdedigden hardnekkig hun stellingen en overmeesterden de Duitse Kurassiers die hun plannen om op het slagveld verder door te stoten in rook zagen opgaan.
Bij het gevecht kwamen vijf rijkswachters om het leven, aan Duitse kant viel één dodelijk slachtoffer. De gesneuvelde gendarmen betreffen met name :

- Oscar Bauduin
- Georges Godart
- Nestor Louis
- Maximilian Olan
- Louis Vincent

Na enkele toespraken werd het dodenappel voorgelezen door Erfgoedgilde-lid Paul. Daarna werden bloemenkransen neergelegd bij het monument dat werd opgericht ter ere van de gesneuvelde rijkswachters.
Samen met andere re-encators maakten Henri, Leo, Paul en Urbain deel uit van de Erewacht aan het monument. Trompetters te paard en vaandeldragers waren eveneens present om de confrontatie, die 105 jaar geleden werd beslecht, op een serene en eerbiedwaardige manier te herdenken.
Na het ceremoniële luik werd er achteraf nog een receptie aangeboden in het Ontmoetingscentrum van Snaaskerke (Gistel).

Met dank aan de organisatie voor de uitnodiging en voor de gastvrijheid waarvan wij als Erfgoedgilde mochten genieten.

(Artikel : Jef - Foto's : Marthe Dequinze)

Klik op de foto hieronder en bekijk enkele beelden van de herdenking in Snaaskerke.