ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2022
20221204 SINT-BARBARAVIERING LEOPOLDSBURG

Op zondag 4 december trotseerde een kleine EG-delegatie de eerste winterkoude om deel te nemen aan de Sint-Barbaraviering in de brandweerpost Leopoldsburg. Barbara is de beschermheilige van onder andere artilleristen en pompiers. Er werd verzameld voor de indrukwekkende kazerne die sinds drie jaren in gebruik is. Naast twee brandweerpelotons, een vaandelescorte en trompetters, waren er ook afgevaardigden van enkele vaderlandslievende verenigingen, zoals dat heet. Laten we uw dienaars daaronder rekenen. Urbain L vertegenwoordigde de Rijkswacht en Willy en Dirk de Landelijke Politie. Henri speelde het spel gewaagd, want hij infiltreerde in de brandweer, met een kenteken van Antwerpen. ook de pers was vertegenwoordigd, niet in het minst door Jef en Walter. Er werd apparatuur van verschillend kaliber ingezet en de beide flitsers liepen mekaar hoegenaamd niet in de weg. Stoetsgewijs ging het naar de kerk, die hoognodig aan restauratie toe is. De kilte werd gecompenseerd door de vurige stem van de priester die terecht de beschikbaarheid en opofferingszin van de brandweerlieden prees. Blij dat we weer mochten bewegen, ging de optocht terug naar het arsenaal. Daar werd het geheel opgesteld voor de herdenkingssteen van brandweerman Romain Defeuter, Gentenaar en flamboyant cafébaas. Hij was ook hulpagent van politie. Zijn etablissement werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een broeinest van verzet tegen de bezetter. De onfortuinlijke patriot werd echter aangehouden door de Sicherheitspolizei, gemarteld en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Op 28 juni 1944 werd hij ter dood gebracht in de Antwerpse schietstand aan de d' Herbouvillekaai. De Last Post riep op tot herinnering aan het onbaatzuchtige offer.
Opgelucht togen we naar de verwarmde garage voor broodjes en koffie, ons aangeboden door de gemeente. Hiervoor dienden wij eerst nog de wijze woorden van de postoverste, de zonecommandant en de burgemeester te verinnerlijken. Het was een mooie kennismaking met dit fiere korps. Met dank aan alle Barbaravierders.

(Tekst: Dirk Vanhove - Foto’s: Walter Van den Bulck - Jef Pets)

Klik op het beeld hieronder voor enkele sfeerfoto's.