ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
20210731 HERDENKING GEVALLEN RIJKSWACHTERS VISE

Op zaterdag 31 juli vond in Visé de herdenking plaats van de tragische dood van de gendarmen Bouko en Thill op de eerste dag van de Duitse inval in 1914. Erfgoedgilde was uitgenodigd om mee het decorum te verzorgen. De operatie werd minutieus voorbereid door Leo, die vooraf het tenue voorstelde en een heus order uitschreef om elke twijfel weg te nemen. Hoewel, als er niet gelezen wordt wat er geschreven staat, kan er toch twijfel heersen. Bij voorbeeld in de hoofden van de gebroeders M die ruim op tijd aanwezig waren...op de verkeerde parking. Eens de bloeddruk van onze limousinechauffeur Urbain weer een veilig niveau bereikt had, sleeden we richting Maasland. Aan ambiance geen gebrek in de zeszitter Mercedes. Voor het binnenrijden van de stad werd er gestopt om het vlagje van de commandant van de 2e Mobiele Groep te ontvouwen. Ook weer om twijfel weg te nemen dat we onopgemerkt zouden aankomen.
Punt van eerste bestemming was het lokaal van de schuttersgilde waar we ons konden omkleden...in de keuken. Voor de rest, een en al gastvrijheid daar in Visé. Het aanbrengen van de nestels op de "vareusen" gaat hoe langer hoe vlotter en er was dus tijd genoeg om onze nieuwe rijkswachter Bert in zijn geleende uniform te steken. Overlopend van motivatie vertrok onze kleine sectie dan ook in de richting van het monumentje waar de plechtigheid zou plaatsvinden. Jammer genoeg met achterlating van de sanitaire achterwacht. Uiteindelijk vonden we mekaar terug op het plein, waar in hoofdzaak oude bekenden begroet werden. We kregen onze plaats aangewezen tussen de talrijke vaderlandslievende verenigingen en de plechtigheid was kort en waardig. Zoals het hoort, met een woordje van de burgemeester en een toespraak van kolonel op rust Gil Bourdoux die de opofferingen van de leden van de politie- en hulpdiensten door de jaren heen in herinnering bracht. Treffend in een streek die recent zo zwaar geleden heeft onder het natuurgeweld. Twee trompetters brachten de sfeer voor een bezinning.
Aan onze uniformen en zeker aan onze drill is nog wel wat werk. We blijven er op aandringen dat ieder daarvoor de nodige kleine inspanningen doet. Bepaalde kritieken op asociale media waren dan ook niet mals, maar dat zijn niet echt fora die ernstig moeten genomen worden.
Na de plechtigheid werden ons een receptie en maaltijd aangeboden en in een opperbeste stemming konden wij genieten van de hartelijke Luikse gastvrijheid. De limousine werd redelijk vlot (met weinig twijfel) teruggevonden en de terugtocht naar de Kempen werd aangevat met voldoening en wapperend vlagje. Eindelijk komen we terug op "dreef."

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto's : BCB Belgian Cavalry Band & Francis Halkin)

Klik op de foto van het monument hieronder voor het beeldverslag - waarvoor dank aan de Belgian Cavalry Band en Francis Halkin.