ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
BIJEENKOMST SEPTEMBER WIEKEVORST

Op zaterdag 17 september trotseerden negen leden van onze vereniging de stortbuien om in onze gewoonlijke stek de voorziene kleine ruilbeurs te houden. Zoals de vorige editie enkele jaren geleden, was het een bescheiden succes. De meeste aanwezigen vonden hun gading tussen de talrijke aangeboden spullen, in hoofdzaak Belgische uniformstukken en boeken. De ambiance was helemaal het tegengestelde van het weer. De uitstekende tooguitbating van Annie en Beir waren hier zeker niet vreemd aan. We profiteerden van de deelname van onze goede vriend Bert, steunpilaar van de plaatselijke strijdersbond, om zijn indrukwekkende krijgsmuseum te bezoeken. De gedrevenheid en de nauwgezetheid van sommige aanwezigen kennende, leidde dit tot enig gezwoeg om de uitgestalde collectie te verbeteren. Zoals Koen zei: "Er is enorm veel kennis in onze vereniging. Laten we ze vooral delen." Naast een zeer aangename was het dus ook voor iedereen een leerrijke namiddag, vol ontdekkingen uit ons erfgoed. Het was heerlijk om te genieten van elkaars gezelschap en plannen werden gesmeed voor onze deelname aan de dorpsdag van 24 september. Kwestie van te werken aan onze plaatselijke integratie.

(Tekst: Dirk Vanhove - Foto’s: Walter Van den Bulck)

Klik op de eerste foto van de mini-ruilbeurs en op de twee foto voor een beeldverslag van het museum.