ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2021
20210925 SAMENKOMST EG-LEDEN WIEKEVORST

Op zaterdag 25/09 kwamen we weer samen te Wiekevorst. Een tiental van onze leden waren present in het zaaltje recht tegenover de kerk van Wiekevorst. Niet alleen was het een gezellig samenzijn, er stond ook een voordracht van één van onze leden op het programma. Paul werd bereid gevonden om een causerie te houden over zijn verzameling blanke wapens, meerbepaald en in dit geval 'sabels'. Hij illustreerde dit met een reeks foto's via de beamer op het scherm. Ook had hij een sabel bij als voorbeeld. In zijn gekende stijl wist Paul ons weer te boeien met zijn enthousiasme en kennis. Walter nam de nodige foto's om te delen met de andere leden. Weer een leerrijke en aangename dag onder gelijkgestemde zielen.
Met speciale dank aan Paul voor zijn schitterende uiteenzetting.

(Tekst : Willy Van den Bulck - Foto’s : Walter Van den Bulck)

Klik op de sabel hieronder voor de bijkomende foto's van Walter.