ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2023
HISTORIA MUNDI - WERELDGESCHIEDENIS JAARGANG 2023

Ook dit jaar namen we deel aan dit welgekende evenement. We vertegenwoordigden de periode 1945 ofte de Bevrijdingsdagen. Onze groep werd vertegenwoordigd door een Rijkswachter, een Canadese bevrijder en een politieofficier. Het ensemble weerspiegelt daarmee werkelijk wat in de Bevrijdingsdagen zich werkelijk afspeelde : alles werkte samen. Er was ook werk aan de winkel toen. Bevrijdende troepen dienden geëscorteerd te worden, aanhoudingen werden verricht, niet in het minst van collaborateurs of saboteurs. Dat was werk voor de opnieuw gemilitariseerde Rijkswacht. Daarvoor beschikte onze eerste wachtmeester Van Lierop dan ook over een militaire Belgische veldtelefoon. De bevrijdende macht, met daarbij de Canadezen, geraakte vrij vlot door België tot het offensief stuitte op de weerstand aan het Albertkanaal. Daar zaten we in Gierle al voorbij zodat we in principe, gezien de locatie, al behoorden tot de operatie Market Garden. De politieofficier, in het typische uniform van onder de bezetting had - zoals altijd met officieren -  werk genoeg op het bureel met dossiers. Er was wel bijstand van - uiteraard -  de veldwachter. Ook onder hen zijn er velen gecompromitteerd geweest tijdens de bezetting en ontzet uit hun functies. Zij werden dan vervangen door types die de nieuwe orde ‘extreem aanhankelijk’ waren. Deze laatsten zijn in de Bevrijdingsdagen uiteraard niet meer komen opdagen. Zij wisten wel hoe laat het was !
Maar gelukkig is het voor onze groep van de erfgoedgilde slechts re-enactment.
We kregen ook bezoek van geallieerde erfgoedgildenaren zoals de secretaris - voorzeker om de administratie te overschouwen. Het budget werd beheerd door de penningmeester die zoals altijd zijn typisch maar onvolprezen traditioneel ontbijt serveerde (hoeft geen verder betoog - is gekend). Diegenen die er niet waren hebben het gemist. Tant pis ! Ook een delegatie van onze zusteralliantie verscheen ten tonele, de vrienden van Fox Nov. Met dank aan hun morele steun hierbij.
Vergeten we niet hoe warm het was die twee dagen ! Het was een juni hittegolf nooit eerder zo voorgekomen. Puffen en zweten in de ‘vareusen’ aldus. En veel drinken ! Wat, dat maakt ieder voor zich uit nota bene. Al had onze ‘aller Rik’ een traktatie meegegeven van Limburgse bieren. Dat was leuk meegenomen dus. En ook onze voorzitter deed een duit in ’t zakje en trakteerde !
Over de andere deelnemers kunnen we zeggen dat er weerom een grote vertegenwoordiging was van de vroegste tijden tot quasi heden, zoals gewoonlijk. Je leert de anderen ook stilaan kennen daardoor. Tof, we vertegenwoordigen immers ’s werelds geschiedenis’, een item dat stilaan minder en minder aan bod komt, maar weerom elke dag spijtig genoeg zich herhaald ! ‘Wanneer zullen we de les geleerd hebben’ zei Churchill destijds in de bange meidagen van ’40 !

(Artikel: Leo Buts - Foto’s: Albert Van Lierop - Dirk Vanhove - Walter Van den Bulck)

Klik op de affiche hieronder en bekijk de fotoreeks van onze deelname aan Historia Mundi.