ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2018
FORTENDAG FORT 8

Op zondag 04/11/2018 namen Leo, Willy, Stan en Paul G van onze Erfgoedgilde deel aan de Fortendag in Fort 8 te Hoboken.
In het binnenfort stelden verschillende groeperingen zich voor.
Aan de hand van voorwerpen, boeken en beeldmateriaal allerhande toonden zij de bezoekers hun interesse voor de geschiedenis van de forten en hun geschiedenis. De organisatie zelf stelde heel wat interessante bezienswaardigheden voor in een aantal speciaal daarvoor ingerichte ruimtes.
De gidsen van Fort 8 gaven regelmatig rondleidingen aan de geïnteresseerden, waarbij zo goed als heel het fort kon bezocht worden.
Onze mensen droegen voormalige politie-uniformen en kregen veel bekijks van het talrijk opgekomen publiek.
Onze Erfgoedgilde werd, zoals steeds, goed ontvangen door de organisatie. Alles verliep prima, enorm bedankt en zeker tot volgend jaar !

(Tekst : Willy - Foto’s : Jef)

Klik op de foto hieronder voor meer beeldmateriaal.