ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2022
20221115 TE DEUM - KONINGSDAG OF DE DAG VAN DE DYNASTIE

Gedurende de regering van Koning Leopold I werd de Koning gevierd op de verjaardag van zijn eedaflegging (21 juli, thans de Nationale feestdag) en op zijn geboortedag, 16 december. Onder de regering van Koning Leopold II, werd dat zijn naamdag op 15 november, in de Germaanse liturgie het feest van de Heilige Leopold. Albert I verplaatste het feest na zijn aantreden naar zijn naamdag 26 november, het feest van Albertus van Oberaltaich. Aangezien zijn moeder op die dag in 1912 overleed, werd al snel weer de datum van 15 november aangenomen. Deze datum lag vanaf 1922 echter dicht bij de nieuwe viering van Wapenstilstandsdag. Kardinaal Mercier stelde daarom voor de Zalige Albert de Grote als Belgische heilige aan te nemen en de viering te plaatsen op 27 november. Bij de heiligverklaring van Albert de Grote in 1931 werd zijn feestdag in de Romeinse heiligenkalender  ingeschreven op 15 november. De datum van het Koningsfeest werd dan ook vanaf het aantreden van Koning Leopold III  definitief vastgesteld op 15 november, zowel de feestdag van de Heilige Leopold als van de Heilige Albert.

In Leopoldsburg waren we dit jaar voor de eerste maal gevraagd voor deelname. Men is daar wel gewoon wat ‘uniformen’ te zien vermits het dorp al vanouds een militair karakter heeft. Het ging dan ook gepaard met heel wat plechtigheid. Vooraf, buiten aan de kerk, hadden de drie oud-gendarmen van de Erfgoedgilde veel bekijks ! Verschillende personen kwamen ons ‘respect’ betuigen. We waren er trots op en dankbaar voor. Bij het begin van de viering werden Burgemeester Beke en een Luitenant-Kolonel, in gala tenue, begroet door de priester en plechtig aan weerszijden voor het altaar gepost op een bidbankje.
De viering was uitsluitend voorbehouden voor het Te Deum. Nochtans begon het koor met een ‘specialleke’, met name het oude liedje ‘Naar wijd en zijd’ (Frans : Vers l’Avenir) Niet velen onder ons kennen dit nog, maar het is de oude hymne van de Congo-Vrijstaat van Koning Leopold II.

Na de plechtigheid konden we deelnemen aan de receptie met heildronk op de Koning in zaal Astrid op het militair domein. Er is veel nagepraat met collega’s militairen, herinneringen opgehaald en zoals gebruikelijk straffe verhalen opgerakeld. Maar, alles was de moeite waard om deel te nemen, wellicht volgende editie. We werden er graag gezien ! Leve de Koning, leve de Erfgoedgilde ! Proost !

(Tekst: Leo Buts - Foto’s: Hans Volders & Jean-Marie Spille)

Klik op het beeld hieronder voor het fotoalbum van het Te Deum in Leopoldsburg.