ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2021
20210827 HERDENKING SLAG VAN SNAESKERKE

Nagenoeg anderhalf jaar zonder herdenkingen en plechtigheden, klonk opnieuw op 25 augustus 2021 klaroengeschal van een tweeledig detachement van de federale politie te paard over de Kalsijdebrug te Gistel. De organisatie vanwege het FSS Pol werd ditmaal belichaamd door erekolonel Rondelez ingevolge afwezigheid van erekolonel Bourdoux. De plechtigheid verliep zoals de andere keren met toespraken, opgeluisterd met bagpipes en bekroond met te velde, de last post, de brabançonne en tot slot de onvergetelijke ‘mars van de Rijkswacht’. Publiek en deelnemers waren eveneens dezelfde als andere malen. Erfgoedgilde en enkele freelancers leverden het decorum voor het eerbetoon aan onze gesneuvelde collega’s. Zoals steeds las ons lid Paul Oyen met de gepaste piëteit de lijst van die gesneuvelden aldaar voor.
Maar dit jaar was er aandacht voor een ‘gesneuvelde’ meer. Recent overleed immers de grote bezieler van deze plechtigheid alsook die van Edemolen, onze honorabele collega Adjt o.r. Leon De Winter. Sinds enige jaren werd hij geveld door een beroerte en was sindsdien in de onmogelijkheid om te organiseren. Hij was ook de drijvende kracht achter de Rijkswachtblog waar hij tal van verhalen, foto’s maar ook collega’s mee samenbracht. Mensen als Leon zijn schaars precies omwille van hun gedrevenheid en tomeloze inzet voor hun zaak. Maar de zaak wordt voortgezet ! Zolang er nog Rijkswachters zijn en sympathiserenden zal deze viering blijven bestaan. Laat ons hopen dat daarna de ‘nieuwe politie’, zij dragen ten slotte ook een ‘vlam’ in hun schild, genoeg besef heeft welk een legaat zij kreeg van hun voorgangers, de Rijkswacht, en dit naar waarde weten in te schatten om traditie en respectvol eerbetoon verder te dragen.

(Tekst : Leo Buts - Foto’s : Paul Vansteenkiste)

Klik op de foto van de gedenkplaat hieronder voor een kort beeldverslag.