ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2018
NACHT VAN HET KEMPENS ERFGOED

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de heemkundige kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen, in het kader van de Nacht van het Kempens Erfgoed, een avond met als centraal thema de Eerste Wereldoorlog.  Onze leden Bert en Koen namen een deel van het programma voor hun rekening met een uniformvoorstelling. Zij gaven een gedetailleerde presentatie hoe de Belgische soldaat gekleed was bij het begin en bij het einde van de oorlog 1914-1918.
Het talrijk opgekomen publiek kon de voorstelling van Bert en Koen wel smaken, getuige de vele positieve reacties die onze leden na hun presentatie in ontvangst mochten nemen.

(Tekst: Koen - Foto’s: Ludo Van de Schoor)

Klik op de foto hieronder en zie Bert en Koen in actie.