ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2023
INHULDIGING GRENSPAAL “TT” TIELEN TURNHOUT

Op zaterdag 17 juni waren veldwachters Leo en Dirk, in uniformen van het midden van de vorige eeuw, present bij de inhuldiging van een oude grenspaal in Kasterlee. Deze geapprecieerde acte de présence werd ons ingefluisterd door Koen, via zijn band met de plaatselijke heemkring. Ook de cultuurdienst van het gemeentebestuur bleek enthousiast over het initiatief en zodus luisterden wij de kleine plechtigheid op. Toch een bijzonder verhaal. Het zware stuk steen, met daarop de letters TT werd meer dan dertig jaar geleden gevonden door de plaatselijke boswachter tijdens infrastructuurwerken op de boerenbuiten tussen Kasterlee en Turnhout. Om het merkwaardige object voor verdwijning te behoeden, nam de natuurbeschermer en wetsdienaar het mee naar huis, waar het jarenlang een sluimerend bestaan leidde op zijn erf. Uiteindelijk werd de heemkring er bij betrokken, maar een herbestemming van de oude grenswachter bleek geen prioriteit en door heel wat administratieve beslommeringen duurde het enkele jaren vooraleer de knoop over de definitieve tentoonstelling van de zware klepper doorgehakt werd. Historisch onderzoek had ondertussen uitgewezen dat het hoogstwaarschijnlijk een grensaanduiding tussen de toenmalige gemeenten Tielen en Turnhout uit het begin van de 19e eeuw betreft. Tijdens het Napoleontische bewind werden er immers duurzame en goed zichtbare bakens geplaatst om de gemeentegrenzen aan te duiden, in het bijzonder daar waar er geen natuurlijke grenzen waren zoals waterlopen. Dit alles kaderde in de oprichting van het kadaster door het ministerie van financiën. Ook voor de afbakening van de gemeentelijke politiebevoegdheden waren zulke grensaanduidingen belangrijk. De bevoegdheid van de "gerre" (garde champêtre) van Tielen was immers niet die van de "commissaire" (politiecommissaris) van Turnhout. In ieder geval staat de steen er stevig bij op een lommerrijk plantsoentje met infobord en picknicktafel. Naast de lommer was het ook een geruststelling dat de Kastelse biervereniging met materiaal te velde aanwezig was om de zomerwarmte te temperen. Er werd wat ruchtbaarheid gegeven aan het evenement in de media, waarbij onze veldwachters prominent in beeld kwamen. Het wervend effect kon alvast afgemeten worden aan het feit dat sommige leden enkele dagen later al op de fiets sprongen om de plaats te bezoeken. Dus alweer een bloemetje bij op onze lange lijst van bescheiden maar succesvolle optredens.

(Artikel: Dirk Vanhove - Foto’s: Koen Muësen)

Klik op de grenspaal en bekijk de foto's van de inhuldiging.