ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2022
MANIEL LOOTS 100

Op 19/03/2022 werd een lid van de Erfgoedgilde, Henri Martens, ten persoonlijke titel gecontacteerd met het verzoek of hij een oud-gendarm wilde gelukkig maken met een bezoek in rijkswachtuniform van na Wereldoorlog II.
Henri moest hier niet lang over nadenken, hij trok prompt zijn uniform aan en verplaatste zich naar de woning van Maniel. Daar was een feest aan de gang ter gelegenheid van de 100 ste verjaardag van de gewezen rijkswachter.

Maniel werd op 15 maart 1922 geboren in Zelk. Hij begon aanvankelijk te werken in Wallonië en daarna in de mijn van Zwartberg. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij bij de rijkswacht en bouwde daar zijn loopbaan verder uit. Eerst als "hulpgendarm" en daarna als kok in de rijkswachtkazerne van Etterbeek.

Henri, die heel zuinig omspringt met zijn uniformen, gaf Maniel een uitzonderlijk cadeau. Hij mocht namelijk het uniform van Henri even aantrekken, iets wat de 100 jarige erg op prijs stelde.
Zowel Maniel, de familie als de aanwezigen waren Henri zeer dankbaar voor zijn bezoek in uniform van de rijkswacht.
Henri was ook enorm tevreden dat hij Maniel een groot plezier had kunnen doen door de eeuweling even in de tijd te laten teruggaan. Het was voor Maniel dan ook een mooie herinnering aan de periode dat hij werkzaam was bij de rijkswacht.

(Tekst : Jef Pets - Foto’s ons ter beschikking gesteld door de kleindochter van Maniel : Heidi Elen)

Klik op de foto hieronder van Maniel in het uniform van Henri en bekijk de foto's die Heidi ter beschikking stelde.