ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Evenementen 2021
VERBROEDERING ERFGOEDGILDE EN FOXNOV

Op zondag 14 november 2021 vond 's namiddags tijdens de Open Forten Dag 2021 in de cafetaria van Fort 8 in Hoboken de officiële Verbroederingsplechtigheid plaats tussen de Erfgoedgilde en FoxNov.
Robert Bals, de voorzitter van FoxNox, hield een korte toespraak waarin hij de prima samenwerking beklemtoonde tussen de beide verenigingen en het feit dat een aantal mensen lid zijn van beide verenigingen, wat de band alleen maar verstevigt.
Het was de bedoeling dat de twee voorzitters, Dirk Vanhove (Erfgoedgilde) en Robert Bals (FoxNov) de verbroederingsoorkonde zouden ondertekenen. Jammer genoeg had Dirk Vanhove zich moeten laten verontschuldigen. Daarom nam Willy Van den Bulck, de secretaris van de Erfgoedgilde, in samenspraak met Urbain Degroof, de ondervoorzitter van de vereniging, de honneurs 'in opdracht' waar.
Achteraf werd uiteraard geklonken op de verbroedering en werd de hoop uitgesproken dat er in de toekomst nog vele activiteiten zouden volgen waarop beide verenigingen samen zouden kunnen 're-enactmenten'.

(Tekst & Foto's : Walter Van den Bulck)

Klik op de foto hierna voor de beelden van het ondertekenen van de akte.