ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2022
11 NOVEMBER HERDENKING HAM

De gruwel van WO 1 telde veel doden. Velen onder hen vochten mee in deze oorlog, velen waren landbouwers of arbeiders, gehuwd en met kinderen. De kerk brandde geheel af. Bombardementen bij Beverlo en Beringen-Mijn waren een geweldige verschrikking. En of deze gruwel nog niet genoeg was, brak in de regio de Spaanse Griep uit en troffen vele Hammenaars er de dood.
Een tiental Hamse militairen gingen ten strijde aan de Westhoek met name nabij “Caeskerke-Dixmude”, de hel van de loopgraven, aan de rivier de IJzer. De gekende gruwel van de dodengang. Velen verloren er het leven.
" NOOIT MEER OORLOG ! "

(Tekst & Foto’s: Jean-Marie Spille)

Klik op de foto hierna voor de beeldmontage.