ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2023
HERDENKING WAPENSTILSTAND WO I

11 november blijft een van de grote herdenkingsdagen, hoewel de opkomst voor de plechtigheden de laatste tientallen jaren smelt als sneeuw voor de zon. Dat heeft zeker te maken met het verdwijnen van de oorlogsgeneratie maar ook met een gebrek aan herdenkingscultuur. Er wordt veel gepraat en geschreven over oorlogsleed overal ter wereld, terecht. Maar een kleine symbolische daad ter ere van de vele tienduizenden mensen wiens levens hier verwoest werden door het krijgsgeweld is ook nog op zijn plaats. Gelukkig wordt er wel in elke gemeente van het land iets georganiseerd rond de talrijke monumenten. In Ham zijn die sinds het herdenkingsjaar 2004 samengebracht in een mooi plantsoen naast de kerk. Jammer genoeg zijn het er wel wat: tientallen burgerlijke slachtoffers, Belgische en geallieerde militairen. Punt van eerste bestemming en plaats van ontbinding van de manifestatie waren de zeer gezellige taverne Torenzicht aan het Heldenplein. Hoe toepasselijk allemaal. Over die toren valt nog wel wat te zeggen. Het is de oudste van de Benelux, daterend uit de 10e eeuw. De kerk werd uiteraard vele malen herbouwd en ging jammer genoeg in 1940 in de vlammen op. Hier woonden we een mooie eredienst bij, in het gezelschap van het gemeentebestuur, enkele vlaggendragers van vaderlandslievende verenigingen, twee koperblazers en een klein publiek (wat opkomst betreft). Daarna ging het naar het monumentenpark waar enkele toespraken, een bloemenhulde en de hymnes ten beste gebracht werden. Allemaal heel kort en goed. Onze eerste wachtmeester der artillerie op rust Jean-Marie zorgde er met klare stem voor dat het militaire protocol nageleefd werd. De geüniformeerde aanwezigheid werd verder vervolledigd door twee officieren van het logistieke korps uit Leopoldsburg en de plaatselijke politiecommissaris. Jean-Marie en Dirk verschenen voor de gelegenheid in het tenue voor plechtigheden van onderofficier van de Landmacht omstreeks 1975. Op de onontbeerlijke receptie werden aangename en interessante contacten gelegd. Het gemeentebestuur en de heemkring zullen ons waarschijnlijk uitnodigen voor de inhuldiging van een nieuw oorlogsmonument in september volgend jaar. Limburgse gastvrijheid ten top.

(Tekst : Dirk Vanhove - Foto’s : Josée & Jean-Marie Spille)

Klik hieronder op de foto en bekijk het beknopt beeldverslag.