ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2019
20190928-29 HERDENKING BEVRIJDING FORT EBEN-EMAEL

Zaterdag en zondag was onze vereniging aanwezig op het Fort van Eben-Emael naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding van de vallei van de Jeker en het Fort van Eben-Emael door de US Army troepen.
Meer dan 150 figuranten en re-enactors deden september 1944 herleven.
Zowel zaterdag als zondag was er een “mock battle”. Re-enactors simuleerden de laatste schermutselingen rond het Fort van Eben-Emael tussen de Duitse soldaten met de lokale verzetsgroepen en Amerikaanse troepen. Nadien werd er een korte herdenkingsplechtigheid gehouden aan het monument van Majoor Leland L. Lambe, US Army, die dodelijk getroffen werd aan het fort op 10 september 1944.
Men kon er vervolgens een veldhospitaal simulatie aanschouwen met verzorging van de gewonden van de “mock battle”.
De talrijk opgekomen bezoekers kregen niet alleen hetgeen voorafging voorgeschoteld, zij konden gedurende de hele dag een bezoek brengen aan het militaire kampement inclusief het bijbehorende materieel, personeel en het indrukwekkende voertuigenpark.
Onder leiding van deskundige en meertalige gidsen kon men het Fort van Eben-Emael ondergronds ontdekken. Hierbij werd tijd noch moeite gespaard om de geschiedenis van het Fort van begin tot einde minutieus onder de loep te nemen.
De organisatoren en de medewerkers die dit alles coördineerden en in goede bannen hebben geleid verdienen één voor één alle lof.
Het was een eer om als Erfgoedgilde te mogen deelnemen aan dit grandioos gebeuren.
Hopelijk mogen we volgend jaar de rangen opnieuw komen versterken en kunnen we, hoe klein onze inbreng ook is, ons steentje bijdragen aan dit prachtig en niet te missen evenement.

(Tekst : Jef - Foto’s : Walter, Willy & Jef)

Klik op de foto's hieronder voor enkele beelden van het kampement, de mock battle en de rondleiding in het Fort van Eben-Emael.