ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2020
20200913 OPEN MONUMENTENDAG

In het kader van de Open Monumentendag, stonden de mensen van de Gidsenwerking op zondag 13 september 2020 paraat om bezoekers te ontvangen op Fort 8 te Hoboken.
Er waren voor het publiek meerdere rondleidingen voorzien op en rond het fort. Onder begeleiding van ervaren gidsen werd de geschiedenis van het militaire bouwwerk in Hoboken onthuld. Fort 8 maakt trouwens deel uit van de alomgekende Fortengordel rond Antwerpen.
Bij een natje en een droogje kon men op het Binnenfort tot rust komen onder de tonen van het muzikale optreden van Muzant. Moeder Veerle op viool en zoon Sebastian op accordeon gaven het beste van zichzelf tot groot genoegen van de luisteraars.
Onze Erfgoedgilde was met een aantal leden in uniform van de partij om het geheel wat luister bij te zetten.
Het deed deugd om eindelijk nog eens als vereniging naar buiten te kunnen komen. Het was trouwens de eerste keer dat we dit jaar aan een activiteit konden deelnemen vanwege de afgelastingen van evenementen omwille van corona.
Met hartelijke dank aan de mensen van de Gidsenwerking Fort 8, Vera in het bijzonder, om ons mee te laten genieten van een prachtige dag.

(Tekst en foto’s : Jef)

Klik op het beeld hieronder en bekijk enkele sfeerbeelden.