ERFGOEDGILDE

Klik op Home en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
Activiteiten 2017
EREDIENST SINT-BARBARA BRUSSEL 06/12/2017

Het gebeuren is een jaarlijks terugkerend evenement in het teken van Sint-Barbara, patroonheilige van de openbare diensten.
Men herdenkt er jaarlijks het overlijden van de mensen die in dienst hun leven gaven om de bevolking te beschermen.
Het gebeuren wordt vooral kleur gegeven door de aanwezigheid van de Brandweer, Politie en vroegere Rijkswacht.
In historische uniformen en door aanwezigheid van pelotons Brandweer en Politie en hun muziekkapellen, wordt hulde gebracht aan het verleden en het heden. 
Naast een bloemenhulde, wordt er in de toespraken van de verschillende groepen,  vooral hulde gebracht en stilgestaan bij de gevaren en moeilijkheden binnen de huidige maatschappij.
Men staat ook stil bij het gebrek aan middelen en manschappen om in deze tijd een afdoend antwoord te vinden aan het gebrek aan politieke wil om voldoende middelen te voorzien.
Ook politici zijn aanwezig. Na het neerleggen van bloemenkransen, benadrukte de burgemeester zijn wil om te ijveren voor een betere en veiligere openbare dienstverlening.
Een zeer indrukwekkend gebeuren, waar we oprecht fier mogen zijn om centraal te staan in dit belangrijk historisch gebeuren.
Een evenement van bezinning, erkenning en fierheid in de job.
Met dank aan de Militair Commandant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Heer Pierre Jacquet en de Voorzitter van de Vereniging van onderlinge bijstand van de politie, Kolonel or de Heer Gil Bourdoux om deze herdenking te mogen bijwonen.

(Tekst Urbain (L) - foto's : Henri Martens)

Klik op de foto hieronder om een paar beelden te bekijken.