ERFGOEDGILDE

Klik op Algemeen en vervolgens op Nieuw om de updates te bekijken.
De vereniging heeft als doel haar leden in een gemoedelijke sfeer een forum te bieden om hun  vrijetijdsbesteding te delen. De gezamenlijke band is het bewaren van het erfgoed van de 20e eeuw. De ongeziene maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in deze periode hebben ook als gevolg dat vele gebruiken en voorwerpen uit de 20e eeuw vandaag  curiosa geworden zijn. Via hedendaagse communicatiemiddelen en door een gerichte deelname aan evenementen wil de vereniging bijdragen tot de publieke kennis van bepaalde aspecten van het dagelijkse leven van de generaties die de 20e eeuw maakten.

Het ErfgoedGilde-team.
Maatschappelijk doel van de ErfgoedGilde